• Vi tar fra tid til annen på oss
    litt andre type oppdrag.